TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGHỀ FRANCIS

 

NƠI ĐÀO TẠO NGHỀ CHO THANH NIÊN NGHÈO LẬP NGHIỆP

 

Có việc làm ổn định là nhu cầu thiết yếu của mọi người. Các nghiên cứu cho thấy, thất nghiệp có thể dẫn tới những hậu quả nghiêm trọng đối với cá nhân và toàn xã hội. Việc làm cho thanh niên nói chung hiện nay đã khó, việc làm cho thanh niên chưa có tay nghề lại càng khó hơn. Tại Bình Dương, có một trung tâm đã mở đường lập nghiệp cho nhiều thanh niên có hoàn cảnh khó khăn. Đó là Trung tâm đào tạo Francis, đây là một trung tâm đào tạo nghề ngành nhà hàng, khách sạn phi lợi nhuận.

Hiện tại, Trung tâm đào tạo Francis đào tạo ngành nhà hàng, ngành đầu bếp và ngành làm bánh. Các học viên của trung tâm được lựa chọn theo các tiêu chí về hoàn cảnh:

• Gia đình nghèo
• Gia đình đông con có hoàn cảnh kinh tế khó khăn
• Mồ côi
• Đối tượng là người dân tộc
• Nạn nhân ảnh hưởng chất độc màu da cam hay khuyết tật nhẹ
• Tuổi từ 16 đến 22
• Học lực tối thiểu hết lớp 9

Trong suốt quá trình 3 năm đào tạo các học viên không phải đóng học phí và ăn ở nội trú

 

Having a stable job is an essential need of everyone. Studies show that unemployment can lead to serious consequences for individuals and the whole society. Jobs for young people in general are now difficult, making jobs for unskilled youth even more difficult. In Binh Duong City, there is a center that has opened the way for many young people in difficult circumstances. It is the Francis Training Center, this is a vocational training center with non-profit restaurants 

Currently, Francis Training Center trains restaurants, chefs and baking industry. The students of the center are selected according to the criteria of the situation:

• Poor family
•  Big families with difficult economic conditions
• Orphan
• Ethnic people
• Victims affect Agent Orange or mild disability
• Age from 16 to 22
• Study at least 9th grade

During the course of 3 years training, students do not have to pay tuition and boarding accommodation

 

 

ĐỊA CHỈ / ADDRESS:

187 Ngô Quyền Tx. Thuận An, Vietnam

trungtamdaotaofrancis@gmail.com

027.4651.0246