top of page
Image by Caroline Attwood

Chương trình đào tạo

Chương trình kết hợp giữa lý thuyết được giảng dạy tại các cơ sở đào tạo nghề (~40% thời lượng chương trình) và thực hành tại các doanh nghiệp chuyên ngành (~60% thời lượng chương trình). Trong đó phần lý thuyết được giảng dạy tại các cơ sở đào tạo nghề, trường đại học/cao đẳng và các doanh nghiệp sẽ đảm nhận hướng dẫn, đào tạo học viên phần thực hành. Nội dung của phần lý thuyết và thực hành phối hợp và bổ sung cho nhau.

Quá trình đào tạo và đánh giá chất lượng học viên tuân thủ theo quy chuẩn nghiêm ngặt của Hiệp hội các phòng Thương mại và Công nghiệp Đức (DIHK). Sau khi tốt nghiệp, học viên sẽ được Phòng Thương mại và Công nghiệp Đức tại Việt Nam cấp chứng chỉ theo tiêu chuẩn DIHK – CHLB Đức.

Image by Mathieu Stern

01

KINH TẾ XÃ HỘI HỌC

02

LUẬT LAO ĐỘNG - BẢO HIỂM

Image by Tingey Injury Law Firm
Image by airfocus

03

MARKETING CHUYÊN NGÀNH

04

CHUYÊN NGÀNH BẾP NÓNG

arron-choi-yyV27rh6rU0-unsplash.jpeg
Image by Jessie McCall

05

CHUYÊN NGÀNH DỊCH VỤ

07

CHUYÊN NGÀNH BẾP LẠNH

Image by Kim Daniels

06

CHUYÊN NGÀNH PHA CHẾ

Image by Adam Jaime
Image by Louis Hansel

08

QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN

09

TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH
& TIẾNG ANH GIAO TIẾP

Image by Sharon McCutcheon
bottom of page